O nás

Společnost TERMS a.s. nabízí komplexní a flexibilní řešení dodávek moderních technologií v oblasti telekomunikací, průmyslové automatizace, měření a regulace, informačních technologií a unikátních softwarových aplikací. Disponuje vlastní výrobní základnou v České republice a týmem vysoce kvalifikovaných odborníků. Ve spolupráci se zahraničními partnery rozvíjí technická řešení odrážející požadavky na vyspělé technologie. Splňuje kvalitativní standardy a normy platné pro země EU.

Společnost TERMS disponuje plně vybaveným 2,5 ha výrobním a skladovacím areálem s 80-ti vlastními zaměstnanci a 70-ti externími spolupracovníky. Od roku 2001 je vysoká kvalita výroby garantována systémem řízení kvality ISO 9001. Každým rokem firma prochází certifikačním auditem, který je zajištěn firmou Lloyd's.

Naše historie

Historie akciové společnosti TERMS sahá na počátek devadesátých let minulého století do období rozvoje demokracie v České republice a návratu hospodářství na tržních principech. Nejprve se společnost profilovala v oblasti měření, regulace a průmyslové automatizace. Od druhé poloviny devadesátých let se zaměřila na výstavbu sítí mobilních operátorů, poskytování datových služeb a řešení zakázek v oblasti průmyslové a testovací techniky.

V roce 2002 úspěšně proběhla transformace veřejné obchodní společnosti na akciovou. Tímto aktem se nová akciová společnost stala jediným zákonným pokračovatelem a nositelem veškerých "know-how", historie realizovaných zakázek a smluvních vztahů původní TERMS v.o.s.. S rostoucí poptávkou se společnost rozčlenila na specializované divize výrobků a služeb. Vznikl moderní výrobní a montážní areál TERMS a.s. v sousedství letiště Planá u Českých Budějovic.

2015

Akvizice společnosti Relax Mobil s.r.o. pro posílení pozice v poskytování virtuálních mobilních služeb v ČR. Realizace servisních služeb pro Šlágr Mobil. Zahájení výroby v oblasti opracování kovů pomocí CNC robotizovaných pracovišť. Upevnění naší pozice v oblasti energetiky a elektromobility budováním “Smart grid” sítí s využitím akumulace elektrické energie a odložené spotřeby z obnovitelných zdrojů.

2014

Dokončení restrukturalizace firmy na jednotlivé divize.
Divize 1 - pokrývající oblast Automatizace a robotizace, Energetiky a práce pro Telekomunikační operátory.
Divize 2 - vývoj internetových služeb GoPay, GoMobil, GoInternet, GoHosting, GoSMS a dalších produktů rodiny Go.
Divize 3 - správní služby pro provozní potřeby firmy od správy majetku po vedení účetnictví a personalistiku.

2013

Příprava na významné změny a reorganizaci uvnitř společnosti. Zahájení provozu virtuálního mobilního operátora GoMobil.

2012

Dokončen prodej části podniku “TERMSnet služeb a zákazníků” společnosti Telefonica O2.

2011

Příprava na využití odložené spotřeby energie z obnovitelných zdrojů pomocí akumulace elektrické energie. Přijato rozhodnutí o změně strategie v poskytování telekomunikačních služeb. Firma bude využívat globální infrastrukturu celoplošných operátorů k nasazení vlastních produktů a služeb.

2010

Účast firmy na solárních projektech v ČR a na Slovensku včetně komplexní dodávky trackovacích a fixních systémů. V oblasti automatizace a zkušebnictví v automobilovém průmyslu byly získány významné zakázky v Německu.

2009

Dokončena výstavba velkých solárních parků FVE Světlík, FVE Čížová a FVE Mříč.

Ve středisku Automation zahájena výroba vlastního řídícího systému pro trackery. Zahájen provoz platebního systému GoPay.

2008

Získaná pozice významného dodavatele fotovoltaických systémů, jak v ČR, tak v zahraničí. V novém středisku Software Solutions zahájeny práce na vlastních SW aplikacích v prostoru internetu.

2007

Příprava kapacit firmy na „solární boom“.

2006

Podepsán významný kontrakt s firmou KAPSCH na výstavbu mýtných bran v ČR.

Zahájeno poskytování celoplošné služby ADSL ve spolupráci s O2. Dokončena výstavba prvního solárního parku Homole s využitím dvouosých trackerů.

2005

Dokončen prototyp vysokoúčinnostních solárních trackerovacích systémů - zahájen zkušební provoz. Podepsána smlouva o spolupráci s firmou SANYO a SunPower.

2004

Ukončena první etapa výstavby firemního areálu v Plané u Českých Budějovic.

2003

Zahájení vývoje vysokoúčinnostních fotovoltaických systémů - 1 a 2 osé trackery.

2002

Rozhodnutí společnosti se účastnit v realizaci obnovitelných fotovoltaických zdrojů pro firemní a privátní investory.

2001

Zahájena výstavba záložních napájecích zdrojů pro mobilní operátory.

2000

Prohloubena významná spolupráce s firmou BOSCH v testovací technice a zkušebnictví.

1999

Plnohodnotná spolupráce se všemi celoplošnými operátory.

1998

Zahájena výroba telekomunikačních kontejnérů a stožárů. Založení střediska TERMSnet pro poskytování telekomunikačních služeb a přístupu k internetu.

1997

Ukončena první etapa výstavby firemního areálu v Plané u Českých Budějovic.

1996

Zahájena spolupráce s firmou Eurotel spol. s.r.o. v oblasti projektování a výstavby mobilních sítí.

1995

Dodávka a montáž řídícího systému „Bionafta Mydlovary“ - největší chemicko-technologický závod v jihočeském regionu.

1993

Sloučení a vznik jediné společnosti TERMS and FASCH v.o.s. Realizace prvních zakázek pro zkušebnictví - BOSCH. Řízení kotlů v teplárenství a dodávky výpočetní techniky.

1991

Založení společnosti TERMS působící v oblasti „Měření a regulace“ - podpis partnerské smlouvy s firmou Honeywell pro oblast „Home and Building“. Založení společnosti FASCH působící v oblasti „Automatizace technologických procesů a výpočetní techniky“.